Wydawnictwo MW

Wydajemy skupioną na Ewangelii literaturę chrześcijańską, która przynosi chwałę Bogu oraz służy Jego Kościołowi.

project

Wydawnictwo Fundacji Europejska Misja Chrześcijańska oraz Prezbiteriańskiego Kościoła Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

Wszystko zaczęło się w roku 1555, kiedy Maciej Wirzbięta, krakowski ewangelik i starszy zboru  reformowanego (kalwińskiego), zakupił materiały drukarskie oficyny brzeskiej – znanej z wydania Biblii brzeskiej (pierwszego tłumaczenia Biblii na język polskich języków oryginalnych). Wirzbięta przygotowywał się wówczas do otwarcia własnej drukarni przy ul. Sławkowskiej w Krakowie. Oficyna ta była czymś więcej niż tylko drukarnią, ponieważ jej właściciel sam pisał książki i tłumaczył wartościowe klasyki literatury ewangelickiej na język polski. W roku 1557 połączył siły z Mikołajem Rejem, aby tworzyć i wydawać książki na potrzeby polskich protestantów. Obaj – a udowadniają to wydane w oficynie Wirzbięty pozycje – mieli dobry gust i duże możliwości, dzięki czemu zapisali się w dziejach drukarstwa polskiego. Najbardziej znane tytuły, które wyszły spod prasy Wirzbięty, to: Zuzanna (1562) oraz Szachy (1565) Jana Kochanowskiego, a także Źwierzyniec Mikołaja Reja. W roku 1566 Maciej Wirzbięta uzyskał tytuł Drukarza Jego Królewskiej Miłości.

Prawie pięćset lat później, w roku 2017, prezbiteriańska parafia Chrystusa Zbawiciela w Krakowie wznowiła reformowaną działalność wydawniczą pod Wawelem, by pomagać wierzącym wzrastać w wierze oraz poznaniu Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Naszym celem jest wydawanie wartościowej literatury chrześcijańskiej na chwałę Bożą oraz świadectwo biblijnej prawdzie.

Podobnie jak Maciej Wirzbięta w swoich czasach nadawał nowy kierunek sztuce wydawniczej, również i my pragniemy wpuścić dziś świeży powiew do literatury chrześcijańskiej w Polsce.

Książki wydane: 
Amerykańska Ewangelia - napisy do filmu American Gospel
Byłam lesbijką. Gay Girl, Good God - Jackie Hill Perry
Ciasna brama, wąska droga - Paul Washer
Czy Bóg jest homofobem? - Sam Allberry
Czy człowiek może żyć bez Boga? - Ravi Zacharias
Czy jesteśmy razem? - Robert Charles Sproul
Czym jest chrzest? - Robert Charles Sproul (darmowy ebook)
Czym jest Wieczerza Pańska? - Robert Charles Sproul (darmowy ebook)
Ewangelia Jezusa Chrystusa - Paul Washer
Ewangelia w centrum - Timothy Keller, D.A. Carson
Jestem Zajęty - Kevin DeYoung 
Najpiękniejsza historia - Kevin DeYoung
Najpiękniejsza historia - animowany film dla dzieci
Nie zmarnuj swojego raka - John Piper
Niezbędne środki łaski - Paul Washer
Rozważania Adwentowe - Redeemer Presbyterian Church New York City
Rozważania Wielkopostne - Redeemer Presbyterian Church New York City
Świętość Boga - Robert Charles Sproul
Wezwanie Ewangelii a prawdziwe nawrócenie - Paul Washer
Zanim powiecie sobie „tak”  - John Piper​

Przygotowujemy do druku/wydania: 
Amerykańska Ewangelia - napisy do filmu American Gospel
Czemu życzymy sobie dobrej nocy? - Champ Thornton
Dziesięć zarzutów wobec współczesnego Kościoła - Paul Washer
Kobiety i mężczyźni w Kościele - Kevin DeYoung
Księga Sędziów
- Timothy Keller
List do Rzymian - Timothy Keller
List do Galacjan - Timothy Keller
Między prawdziwą a fałszywa pewnością zbawienia - Paul Washer
Moc i przesłanie Ewangelii - Paul Washer 
Modlitwy zebrane - John Knox
Niemalże zapomniana Dobra Nowina - Kevin DeYoung
Niezbędne środki łaski - Paul Washer
Nikt jak On - Jen Wilkin
O osiołku, który woził Króla R.C. Sproul 
Obietnica - Jason Helopoulos
Prezbitopia - Ken Golden
Psalmy Responsoryjne - Aleksander Nezamutdinov (darmowy ebook)
Teologia reformowana - R.C. Sproul 

Wydawnictwo MW pracuje nad serią „Dawne katechizmy reformowane”. Teksty uwspółcześnione. 
Katechizm brzeski (1553-1554)
Katechizm emdeński (1551, 1554) –
Jan Łaski
Katechizm krakowski (XVI w.) [wydany]
Londyńskie wyznanie wiary (1551) – Jan Łaski

Wydawnictwo MW pracuje również nad nowym tłumaczeniem prezbiteriańskich ksiąg wyznaniowych.
Westminsterskie wyznanie wiary
Duży katechizm westminsterski 
Mały katechizm westminsterski


Książki zamówić można na stronie: www.mwbooks.org 
Więcej materiałów można znaleźć na tej stronie w zakładce Biblioteka