Duszpasterstwo obcokrajowców

ministry

Posługa ta dąży do zjednoczenia imigrantów między sobą oraz ze społecznościami, w których żyją.
Duszpasterstwo umożliwia obcokrajowcom mieszkającym w Krakowie połączenie wiary z życiem na codzień.

Obecnie duszpasterstwo działa w dwóch kierunkach - prowadzone są studia bilijne oraz spotkania domowe w języku angielskim.