Wierzę w Boga Ojca Dżentelmena, Stworzyciela nieba i ziemi...

20 Marzec 2020 autor: Aleksander Nezamutdinov

W przeciągu kilku ostatnich miesięcy odkryłem, że we współczesnym ewangelikalizmie pojawiła się nowa doktryna. Bóg zasłużył sobie na kolejny atrybut. Bóg jest dżentelmenem... Stoi biedny przy drzwiach naszego serca, puka i czeka aż ktoś się nad Nim zlituje i otworzy drzwi. Słyszałem, że w Krakowie na starym mieście kilka tygodni temu jakiś charyzmatyk głosił na ulicy i chcąc "sprzedać" Jezusa przechodniom użył takiej ilustracji: gdybyście przyszli do kogoś do domu i ta osoba nie zechciała wam otworzyć drzwi... Jak byście się z tym czuli? Podobnie jest z Jezusem. On stoi przed drzwiami waszego serca i kołacze...". Ewidentnie nikomu nie przeszkadza to, że ten tekst z księgi Objawienia św. Jana został skierowany do Kościoła, czyli już ludzi wierzących i nawróconych. Nie wiem czemu się dziwię, bo ludzie często czerpią swoją teologię bardziej ze sztuki (lub chrześcijańskich filmów amerykańskich, które trudno nazwać sztuką). niż z Pisma Św. Wszystko zaczęło się jakieś 170 lat, kiedy to William Holman Hunt narysował swój obraz "Światłość świata". Przeczytaj o obrazie klikając TU. 

Reagując na bzdurę o tym, że Bóg jest dżentelmenem, mogę tylko przytoczyć słowa Steve'a Lawsona oraz zestaw tekstów biblijnych, ułożonych przez pastora Kevina DeYounga, które pokazują jakiego rodzaju "dżentelmenem" jest nasz suwerenny, święty, potężny, miłosierny, sprawiedliwy, kochający i zazdrosny Bóg. 

Jezus nie stoi po prostu przed drzwiami pukając do drzwi Twojego serca. On wyważa drzwi z zawiasami, wchodzi i ogłasza: jesteś mój! Steve Lawson. 

 

Nie leń się i przeczytaj dzisiaj wszystkie te fragmenty i poznaj Boga, głoszonego na kartach Biblii (naszego jedynego źródła objawienia Boga), a nie boga głoszonego ustami fałszywych proroków: 

Narody znajdują się pod Bożą kontrolą: Ps 2:1-4; 33:10, podobnie jak natura (Mk 4:41; Ps 135:7; 147:18; 148:8) i zwierzęta (2 Krl 17:25; Dn 6:22; Mt 10:29).

Bóg jest suwerenny nad szatanem i złymi duchami (Mt 4:10; 2 Kor 12:7-8; Mk 1:27).

Bóg używa złych ludzi dla Swoich planów - nie tylko po to by zło wyszło na dobro, ale w aktywny i intencjonalny sposób. Bóg planuje takie rzeczy od początku (Hi 12:16; J 19:11; Rdz 45:8; Łk 22:22; Dz 4:27-28).

Bóg zatwardza serca ludzi (Wj 14:17; Joz. 11:20; Rz 9:18).

Bóg zsyła kłopoty i nieszczęścia (Sdz. 9:23; 1 Sam 1:5; 16:14; 2 Sam 24:1; 1 Krl 22:20-23; Iz 45:6-7; 53:10; Am 3:6; Rt 1:20; Kaz 7:14).

Bóg nawet zabija (1 Sam 2:6, 25; 2 Sam 12:15; 2 Krn 10:4, 14; Pwt 32:39).

Bóg czyni to czego zapragnie i nic nie może pokrzyżować Jego planów (Iz 46:9-10; Dn 4:34-35).

W skrócie mówiąc, Bóg kieruje wszystkimi naszymi krokami zgodnie z radą Swej woli (Prz 16:33; 20:24; 21:2; Jr 10:23; Ps 139:16; Rz 8:21; Ef 1:11).

 

Bóg robi te wszystkie rzeczy nie dlatego, że jest lub nie jest Dżentelmenem, ale dlatego, że jest suwerennym Bogiem, który robi to co uważa za słuszne, a nie to co my uważamy za logiczne. Gdyby nie robił tego, co chce, nie byłby Bogiem. 

author image
Aleksander Nezamutdinov - wikariusz wspólnoty Chrystusa Zbawiciela w Krakowie. Student Seminarium Ewangelicko-Reformowanego w Kijowie. Interesuje się historią Kościoła, Protestantyzmu, Austro-Węgier, Galicji oraz Krakowa. Zafascynowany slawistyką, lubi czytać i słuchać jazzu i bossa novy.