Modlitwa męża

on 09 July 2019 by Sinclair Ferguson

Czy możesz modlić się tak, jak to uczynił Temple Gairdner przed swoim ślubem?

 

Boże,

Abym mógł zbliżyć się do niej bardziej, przyciągnij mnie bliżej do Ciebie niż do niej; 

Abym mógł ją poznać, spraw, bym Ciebie znał lepiej niż ją; 

Abym mógł kochać ją, doskonałą miłością całym sercem w sposób doskonały, spraw bym kochał Ciebie więcej niż ją i bym kochał Ciebie ponad wszystko. Amen.

 

Temple Gairdner był brytyjskim misjonarzem pełniącym posługę w Egipcie na przełomie XIX i XX wieku. 

 

Odkrywanie Woli Bożej, Wydawnictwo Legatio. 

author image
Sinclair Ferguson - Scottish theologian known in Reformed Christian circles for his teaching, writing, and editorial work. He is Chancellor's Professor of Systematic Theology at Reformed Theological Seminary since 2017, commuting from Scotland where he is an assistant minister at St. Peter's Free Church of Scotland, Dundee